मनकामना मन्दिरको माथिल्लो छानामा सुन मलाम्बा गर्ने कार्य सुरु ।
Our Photo Gallery View Photo Gallery


© 2022, मनकामना मन्दिर  जीणोद्धार समिति - All Rights Reserved